I dag för 145 år sedan föddes Gandhi, mannen som förde in Sanning, Kärlek och Andlighet i Politiken.

Gandhi, tiger

 

I dag för 145 år sedan föddes Gandhi, mannen som förde in Sanning, Kärlek och Andlighet i politiken. Är detta något känns igen inom det politiska etablissemanget i Sverige och världen idag?

Den andra oktober 1869 kom Mohandas Karamachand Gandhi till världen. Gandhi blev senare kallad Mahatma ”the Great-Soul” av sina följare. Han utvecklade filosofin Satyagraha som är en hopskrivning av Satya som betyder ”sanning” och ”Agraha” som betyder ”hålla fast vid”

Gandhi menade att Satya ”sanning” innebär kärlek och Agraha ”fasthet” föder kraft och därmed kan fungera som en synonym till kraft. Han kallade därmed sin rörelse för Satyagraha, den kraft som är född av sanning och kärlek.

Mahatma Gandhi föddes i Porbandar, Gujarat i nord-västra Indien. Han kom från en välbärgad familj i ett priviligierat kast och hade därmed möjlighet att studera juridik i England.

Han fick arbete som advokat i Syd-Afrika 1893 där han blev kvar under tjugoett år. Under dessa år blev han införstådd med den ”apartheid” som pågick i Syd-Afrika vid den tiden. Detta fick honom att börja engagera sig mot segregation på alla nivåer. Han grundade en politisk rörelse, känd vid namnet ”The Natal Indian Congress” och utvecklade sin teori ”icke-våld” civil olydnad som ett politiskt ”statment”.

1921 ledde han ”the Indian National Congress” där han kämpade för Indiens självständighet från England ”Swaraj”. Mahatma förde en kamp och ledde kampanjer mot fattigdom, för kvinnliga rättigheter och för broderskap mellan olika religiösa och etniska grupper, alltid med den ”icke-vålds”-baserade filosofin, Satyagraha.

Gandhi upplevdes naturligtvis som ett hot mot många som inte var intresserade av den kärlek och rättvisa som Mahatma ville uppnå. Han blev därför fängslad många gånger och utsattes för flertalet mordförsök, varav det sista blev hans död 1948.

 Några härliga citat från den store Gandhi:

“When it (violence) appears to do good, the good is only temporary; the evil it does is permanent.”

”Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony.”

”Hate the sin, love the sinner.”

”I believe in equality for everyone, except reporters and photographers.”

”Victory attained by violence is tantamount to a defeat, for it is momentary.”

”An eye for an eye makes the whole world blind.”

Referenser:

http://www.history.co.uk/biographies/mahatma-gandhi

http://sv.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi

https://www.facebook.com/djurensratt

 

 

 

 

 

 

 

 

Varje du och jag har ett ansvar för att skapa en god värld

Vad har du gjort idag för att bidra till en bättre värld i kärlek och acceptens ? Kanske kan du komma på något som du kan göra, det räcker med något litet. Jag har börjat en process för att delta i ett mentor-program där vi ska coacha ungdomar från lite olika områden runt Stockholm som behöver stöd och bra förebilder. Mer information om detta kommer senare.

peace-makers

”Fuck Rädsla” (stress och prestationsångest)

tumblr_mpt1r5hymg1sth0kjo1_500

Människan har för vår överlevnad givits förmågan att känna känslor.

Evolutionsteoretikerna har enats om att vi har vissa grundkänslor.  De varierar i antal hos de olika forskarna men ca åtta stycken i snitt. Följande har samtliga av de mest kända med på sin lista över grundkänslor.

Ilska, Rädsla, Glädje, Avsky, Nyfikenhet, Förvåning.

Rädsla, varför har vi begåvats med att kunna känna rädsla. Jo vi ska bli rädda för en fara och ta skydd eller springa. Jag anser att stress och ångest kan läggas under kategorin rädsla. I dagens moderna samhälle har vi inte lika mycket nytta av känslan rädsla längre. Vi utsätts sällan för fysiska faror såsom stora björnar som anfaller oss, vi utsätter oss mer för situationer som kan bli psykiskt påfrestande.

Många känner rädsla i form av upplevd stress eller prestationsångest inför till exempel en arbetsintervju, inför att hålla en presentation, springa ett lopp eller att spela en match. Till en viss grad är det bra att bli lite ”uppspelt” och taggad men när det slår över kan det förlama vår förmåga att prestera.

För stor prestationsångest och upplevd stress är en av de allra vanligaste problem jag möter i mina klienter. Som tur är det går med rätt metoder och övningar att få kontroll över din prestationsångest och upplevda stress.

Om du låter bli att ta kontroll över din prestationsångest kan du bli rädd för att försöka, försöka att ta dina idéer till verklighet. Du vill inte utsätta dig för känslan av obehag och så låter du bli. Rädslan blir hindret för att ta dröm och dina mål till verklighet.                                                                 (it takes one to know one)

Så ”FUCK CANCER” och ”FUCK RÄDLSAN”!!!

 

Acceptans

 

apa duva

 

Oavsett vad du tycker om dig själv idag.  Även om du skulle vilja vara längre, kortare, rikare eller snyggare så kan du göra dig själv en tjänst och acceptera att du är precis så som du är i dag.

Just NU är ju allt precis som det är och inget annat eller hur? Efter du har accepterat att nuläget är som det är har du en mycket bra grund till att göra de förändringar du vill göra.  Att acceptera innebär att sluta strida mot dig själv, det innebär att du accepterar fakta och verkligheten. Det innebär inte att du behöver vara nöjd och stanna kvar där du är. Det innebär bara att sluta strida mot dig själv och i stället använda energin till att göra de förändringar du behöver göra för att nå dit du vill.

Och kom ihåg!! vem är den enda person du kan förändra? Det är du själv eller hur! När du förändrar din egen inställning, attityd och dina handlingar kommer du dock att märka hur även världen runt dig förändras.

acceptance

 

Den här lilla texten fick jag av min mycket kloka, vackra vän och mentor Jessica H. Vi bodde grannar vid Sunset blv. i Los Angeles. The city och Angels.

 

Välkommen till sidan för din inre hälsa

IMG_0830Hej

Här har du sidan för din inre hälsa och välmående.

Här kommer du att kunna ta del av mycket intressant läsning kring ämnet psykologi och mental träning. Till exempel om stresshantering, sömn och nervositet. Du kommer att få tips om hur du hanterar situationer som kan upplevas stressiga såsom en jobbintervju.

Jag kommer även att utmana och provocera fram ett kritiskt tänkande kring den etablerade samhällsstruktur och beteendenormer vi lever i, som tyvärr många gånger är direkt ohälsosam för både vår mentala och fysiska hälsa. Mitt mål är att dela med mig av den kunskap och visdom jag har ackumulerat genom lång utbildning och genom en mycket gedigen livsresa.

Happy Reading! och välkommen

Hälsningar Erika

<fb:like>

Stress

image

 

Stress är din subjektiva upplevelse. Det är inget som faktiskt finns fysiskt som en stol eller ett bord som de flesta ser lika. Upplevelsen av stress är alltså högst individuell och existerar endast inom dig. Därför är det du som kan styra denna upplevelsen genom att göra förändringar. Tillsammans identifierar vi vad det är som gör att du reagerar med stressupplevelse i olika situationer. Jag leder dig och hjälper dig sedan att göra de förändringar du behöver för att själv ta kontrollen över din situation och i stället uppleva ett inre lugn.

Hur fungerar mental träning

berg himmel hav

 

 

 

 

 

 

Vi kan träna vårt inre precis som vi kan träna vårt yttre. Den psykiska styrkan går att träna upp och utveckla hela livet.

 

Mental träning innefattar hur du kan just träna din mentala styrka. Som jag arbetar innebär det att du får lära dig att det är du som styr. Tankar och känslor kan du själv styra över och därmed ditt välmående. Jag har utvecklat många övningar och metoder som har haft stor framgång hos mina klienter. Det har tagit mig mycket träning och många år och idag är det jag som styr över mitt inre och hur jag mår. Min stora passion är att få dela med mig av all den visdom och kunskap jag har ackumulerat genom utbildning och en mycket gedigen livsresa genom de djupaste dalar och ljuvligaste toppar.

Med mental träning kan du hitta ditt inre lugn, lära dig att hantera situationer du upplever stressiga och pressade.  få bättre sömn och en bättre totalhälsa både mentalt och fysiskt.

Vi medvetandegör, accepterar och förändrar.

Vid de första träffarna fungerar det som i terapi, jag intervjuar dig och tar vi reda på hur nuläget är alltså vi identifierar och medvetandegör styrkor och svagheter och hur du mår i olika situationer

Beroende på dina behov sätter vi upp mål med din mentala träning. För att nå målet  jobbar vi med olika övningar, till exempel skrivövningar, mental avkoppling, muskulär avspänning och målbildsträning. Vid våra träffar samtalar vi mest och jag visar och förbereder övningar för dig som du ska göra för att förbättra ditt välmående. Det stora arbetet är du själv som gör i mellan tillfällena. Det är precis som med fysisk träning det är du som behöver göra jobbet.

  • Du får övningar på hur du hittar skillnad mellan att vara spänd och avspänd i musklerna och
  • hur du hittar ett avkopplat mentalt tillstånd.
  • Jag vägleder dig om hur du kan påverka ditt inre, ta kontrollen över den ”inre motståndaren” och därmed hur du vill kunna prestera i olika situationer
  • du får lära dig att sätta upp och programmera in tydliga mål-bilder för ditt liv, oavsett om det är privata, idrottsmässiga eller professionella mål

<fb:like>