I dag för 145 år sedan föddes Gandhi, mannen som förde in Sanning, Kärlek och Andlighet i Politiken.

Gandhi, tiger

 

I dag för 145 år sedan föddes Gandhi, mannen som förde in Sanning, Kärlek och Andlighet i politiken. Är detta något känns igen inom det politiska etablissemanget i Sverige och världen idag?

Den andra oktober 1869 kom Mohandas Karamachand Gandhi till världen. Gandhi blev senare kallad Mahatma ”the Great-Soul” av sina följare. Han utvecklade filosofin Satyagraha som är en hopskrivning av Satya som betyder ”sanning” och ”Agraha” som betyder ”hålla fast vid”

Gandhi menade att Satya ”sanning” innebär kärlek och Agraha ”fasthet” föder kraft och därmed kan fungera som en synonym till kraft. Han kallade därmed sin rörelse för Satyagraha, den kraft som är född av sanning och kärlek.

Mahatma Gandhi föddes i Porbandar, Gujarat i nord-västra Indien. Han kom från en välbärgad familj i ett priviligierat kast och hade därmed möjlighet att studera juridik i England.

Han fick arbete som advokat i Syd-Afrika 1893 där han blev kvar under tjugoett år. Under dessa år blev han införstådd med den ”apartheid” som pågick i Syd-Afrika vid den tiden. Detta fick honom att börja engagera sig mot segregation på alla nivåer. Han grundade en politisk rörelse, känd vid namnet ”The Natal Indian Congress” och utvecklade sin teori ”icke-våld” civil olydnad som ett politiskt ”statment”.

1921 ledde han ”the Indian National Congress” där han kämpade för Indiens självständighet från England ”Swaraj”. Mahatma förde en kamp och ledde kampanjer mot fattigdom, för kvinnliga rättigheter och för broderskap mellan olika religiösa och etniska grupper, alltid med den ”icke-vålds”-baserade filosofin, Satyagraha.

Gandhi upplevdes naturligtvis som ett hot mot många som inte var intresserade av den kärlek och rättvisa som Mahatma ville uppnå. Han blev därför fängslad många gånger och utsattes för flertalet mordförsök, varav det sista blev hans död 1948.

 Några härliga citat från den store Gandhi:

“When it (violence) appears to do good, the good is only temporary; the evil it does is permanent.”

”Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony.”

”Hate the sin, love the sinner.”

”I believe in equality for everyone, except reporters and photographers.”

”Victory attained by violence is tantamount to a defeat, for it is momentary.”

”An eye for an eye makes the whole world blind.”

Referenser:

http://www.history.co.uk/biographies/mahatma-gandhi

http://sv.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi

https://www.facebook.com/djurensratt