BAKSIDAN MED ALKOHOLMONOPOL – BEROENDEPERSONER BUNKRAR UPP MED ALKOHOL HEMMA

Alkohol är ett gift för kroppen och dessutom beroendeframkallande, som kan vara problematiskt. Men att monopol på försäljningen i Sverige och begränsade öppettider har en positiv effekt mot ökad konsumtion och beroendeproblematik, finns det inga konkreta belägg för. Snarare kan den önskade effekten bli den motsatta, om vi tar hänsyn till faktorer som till exempel, hur beroendepersonligheter fungerar.