• Beteendevetare, inriktning psykologi, idrottspsykologi
    Stockholms universitet
  • Certifierad instruktör i mental träning
  • Certifierad coach, KBT och sorghantering
  • Instruktör i mental träning | Sturebadet | Stockholm
  • Föreläsare
  • Underkonsult till SISU idrottsutblidarna

PERSONLIG PROFIL

Min specialitet är personlig utveckling, stresshantering, motivation-prestations-psykologi på arbetsplatsen och inom idrotten. Viktiga egenskaper för mig är att vara ärlig, godhjärtad, ansvarstagande och pålitlig. Jag trivs i miljöer som präglas av hög kvalitet, struktur, prestigelöshet, värme och humor.

Jag har en bakgrund som elitidrottare inklusive landslagsspel i Badminton.

Var mycket högpresterande som ung, både i skolan och inom idrotten och upplevde stor press från min omgivning att prestera för att bli uppskattad och omtyckt. Det var en stor press på en liten flicka och jag gick på grund av detta in i väggen redan vid tjugo års ålder. Från att ha presterat på topp inom i stort sett alla områden, hade jag nu ingen som helst ork kvar och klarade inte ens av att utföra de allra enklaste uppgifter.

Efter det här började en mycket tuff och lång resa att ta mig ur detta tillstånd av total orkeslöshet. Jag har själv gått i flera olika behandlingar och kurser samt utbildat mig till mental tränare/terapeut och beteendevetare med inriktning psykologi.

Jag känner att jag har skaffat mig en unik kompetens och en stor förståelse för vad mina klienter genomgår genom min livserfarenhet och utbildning. Under min väg tillbaka från utbrändheten har jag utvecklat egna metoder som har fungerat för mig, vilka jag sedan förfinat och slipat till efter hand genom utbildning och i arbetet med klienter.

Utöver att hjälpa individuella klienter med prestationspsykologi och stresshantering, är arbetsmiljö något jag är väldigt intresserad av. Hade jag själv fått verka i en bättre prestationsmiljö hade jag förmodligen sluppit att behöva bli utbränd redan vid tjugo års ålder och i stället kunnat använda mina talanger fullt ut. Jag skriver därför nu en bok som handlar om hur ledare kan skapa en optimal arbetsmiljö för dem som ska prestera i miljön med utgångspunkt främst i motivationsteorier med stöd av forskning.

Jag tar upp vikten av att ledare skapar en miljö som gynnar den inre motivationen och de psykologiska grundbehoven, samt presenterar fakta och praktiska exempel på hur en sådan miljö kan skapas. Syftet med att skapa en miljö som gynnar motivationen hos dem som ska prestera i är att höja välmående och den inre motivationen hos individen samt därmed produktiviteten.

Kontakta gärna Erika Ohlsson för bokning eller mer information: info@erikaohlsson.se