Etikettarkiv: stresshantering

På besök vid ambassaden för ett av världens största länder, i inledningen av ett nytt projekt.

Goda relationer och lösningar byggs genom möten och samtal, inte genom debatt eller exkludering. Du kommer att få ta del av dessa samtal och reportage under hösten och framåt. . . . .

”Fuck Rädsla” (stress och prestationsångest)

tumblr_mpt1r5hymg1sth0kjo1_500

Människan har för vår överlevnad givits förmågan att känna känslor.

Evolutionsteoretikerna har enats om att vi har vissa grundkänslor.  De varierar i antal hos de olika forskarna men ca åtta stycken i snitt. Följande har samtliga av de mest kända med på sin lista över grundkänslor.

Ilska, Rädsla, Glädje, Avsky, Nyfikenhet, Förvåning.

Rädsla, varför har vi begåvats med att kunna känna rädsla. Jo vi ska bli rädda för en fara och ta skydd eller springa. Jag anser att stress och ångest kan läggas under kategorin rädsla. I dagens moderna samhälle har vi inte lika mycket nytta av känslan rädsla längre. Vi utsätts sällan för fysiska faror såsom stora björnar som anfaller oss, vi utsätter oss mer för situationer som kan bli psykiskt påfrestande.

Många känner rädsla i form av upplevd stress eller prestationsångest inför till exempel en arbetsintervju, inför att hålla en presentation, springa ett lopp eller att spela en match. Till en viss grad är det bra att bli lite ”uppspelt” och taggad men när det slår över kan det förlama vår förmåga att prestera.

För stor prestationsångest och upplevd stress är en av de allra vanligaste problem jag möter i mina klienter. Som tur är det går med rätt metoder och övningar att få kontroll över din prestationsångest och upplevda stress.

Om du låter bli att ta kontroll över din prestationsångest kan du bli rädd för att försöka, försöka att ta dina idéer till verklighet. Du vill inte utsätta dig för känslan av obehag och så låter du bli. Rädslan blir hindret för att ta dröm och dina mål till verklighet.                                                                 (it takes one to know one)

Så ”FUCK CANCER” och ”FUCK RÄDLSAN”!!!

 

Välkommen till sidan för din inre hälsa

IMG_0830Hej

Här har du sidan för din inre hälsa och välmående.

Här kommer du att kunna ta del av mycket intressant läsning kring ämnet psykologi och mental träning. Till exempel om stresshantering, sömn och nervositet. Du kommer att få tips om hur du hanterar situationer som kan upplevas stressiga såsom en jobbintervju.

Jag kommer även att utmana och provocera fram ett kritiskt tänkande kring den etablerade samhällsstruktur och beteendenormer vi lever i, som tyvärr många gånger är direkt ohälsosam för både vår mentala och fysiska hälsa. Mitt mål är att dela med mig av den kunskap och visdom jag har ackumulerat genom lång utbildning och genom en mycket gedigen livsresa.

Happy Reading! och välkommen

Hälsningar Erika

<fb:like>

Stress

image

 

Stress är din subjektiva upplevelse. Det är inget som faktiskt finns fysiskt som en stol eller ett bord som de flesta ser lika. Upplevelsen av stress är alltså högst individuell och existerar endast inom dig. Därför är det du som kan styra denna upplevelsen genom att göra förändringar. Tillsammans identifierar vi vad det är som gör att du reagerar med stressupplevelse i olika situationer. Jag leder dig och hjälper dig sedan att göra de förändringar du behöver för att själv ta kontrollen över din situation och i stället uppleva ett inre lugn.

Hur fungerar mental träning

berg himmel hav

 

 

 

 

 

 

Vi kan träna vårt inre precis som vi kan träna vårt yttre. Den psykiska styrkan går att träna upp och utveckla hela livet.

 

Mental träning innefattar hur du kan just träna din mentala styrka. Som jag arbetar innebär det att du får lära dig att det är du som styr. Tankar och känslor kan du själv styra över och därmed ditt välmående. Jag har utvecklat många övningar och metoder som har haft stor framgång hos mina klienter. Det har tagit mig mycket träning och många år och idag är det jag som styr över mitt inre och hur jag mår. Min stora passion är att få dela med mig av all den visdom och kunskap jag har ackumulerat genom utbildning och en mycket gedigen livsresa genom de djupaste dalar och ljuvligaste toppar.

Med mental träning kan du hitta ditt inre lugn, lära dig att hantera situationer du upplever stressiga och pressade.  få bättre sömn och en bättre totalhälsa både mentalt och fysiskt.

Vi medvetandegör, accepterar och förändrar.

Vid de första träffarna fungerar det som i terapi, jag intervjuar dig och tar vi reda på hur nuläget är alltså vi identifierar och medvetandegör styrkor och svagheter och hur du mår i olika situationer

Beroende på dina behov sätter vi upp mål med din mentala träning. För att nå målet  jobbar vi med olika övningar, till exempel skrivövningar, mental avkoppling, muskulär avspänning och målbildsträning. Vid våra träffar samtalar vi mest och jag visar och förbereder övningar för dig som du ska göra för att förbättra ditt välmående. Det stora arbetet är du själv som gör i mellan tillfällena. Det är precis som med fysisk träning det är du som behöver göra jobbet.

  • Du får övningar på hur du hittar skillnad mellan att vara spänd och avspänd i musklerna och
  • hur du hittar ett avkopplat mentalt tillstånd.
  • Jag vägleder dig om hur du kan påverka ditt inre, ta kontrollen över den ”inre motståndaren” och därmed hur du vill kunna prestera i olika situationer
  • du får lära dig att sätta upp och programmera in tydliga mål-bilder för ditt liv, oavsett om det är privata, idrottsmässiga eller professionella mål

<fb:like>